THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 21-05-2022
20-05-2022 9-4 | 61 73 | 79 22 32 23 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 73 | TRÚNG LÔ: 79 22 23
19-05-2022 6-8 | 36 10 | 82 10 76 99 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 36 10 | TRÚNG LÔ: 10 76X3
18-05-2022 4-9 | 64 13 | 65 76 43 02 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 64 13 | TRÚNG LÔ: 43 02
17-05-2022 5-3 | 98 15 | 53 10 19 48 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 98 15 | TRÚNG LÔ: 53 19 48X2
16-05-2022 1-2 | 66 61 | 22 88 21 56 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 88 21 56
15-05-2022 2-9 | 86 75 | 32 42 52 76 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 32 42 52 76
14-05-2022 7-5 | 18 87 | 51 53 96 20 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 18 87 | TRÚNG LÔ: 53 96
13-05-2022 3-6 | 69 87 | 76 66 50 75 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 69 87X2 | TRÚNG LÔ: 66X2
12-05-2022 6-5 | 53 57 | 12 56 01 30 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 53 | TRÚNG LÔ: 56 01
11-05-2022 2-2 | 14 08 | 86 31 36 71 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 08 | TRÚNG LÔ: 31 36X2 71
10-05-2022 0-4 | 66 38 | 03 19 17 86 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 66 | TRÚNG LÔ: 03 17 86
09-05-2022 5-9 | 71 93 | 62 16 01 78 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 71 93 | TRÚNG XIÊN 4: 62 16 01 78
08-05-2022 3-8 | 44 14 | 51 34 98 55 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 44 14 | TRÚNG LÔ: 51 55
07-05-2022 0-1 | 79 02 | 26 61 96 50 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG LÔ: 26 61 50
06-05-2022 1-5 | 71 45 | 84 03 12 43 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 84 03 43
05-05-2022 4-4 | 25 64 | 72 18 10 03 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 72X2 18 10